עודד גונדה, Vice President, Network Security Products, CheckPoint

הטמעת חדשנות ומיומנויות ניהולית

בתהליך משותף עם Signifer, שיפר ענק בתחום התכנה את תהליכי ניהול הפרוייקטים, החדשנות, ושחרור מוצרים.

התהליך הוביל לעלייה בפריון חטיבת הפתוח והמוצרים, שיפר את איכות המוצרים וסייע לשמר את הארגון בפסגת התעשייה.

 

הלקוח:

חברת מוצרי תכנה מובילה בעולם בתחומה.

 

האתגר:

לאחר שנים של התרחבות, הבין הלקוח כי הגיעה העת להתאים כלי ניהול חדשים, יעילים יותר לניהול פעילות הפיתוח המקיפה, תוך שמירה על מעמדו בתעשייה.

 

התהליך:

בהתבסס על ניתוח כשלים מהעבר ובחינת האתגרים הניצבים לפתחם בתחום פיתוח המוצרים בעתיד, המשיגה Signifer את תפיסת הניהול בחברה.

גיבוש הרעיון וניסוחו כללו בין היתר: הגדרת תהליכי ליבה ואימוץ מספר מצומצם של מושגים ומונחים, כך שהמנהלים המעורבים בתהליך הפיתוח, חלקו שפה אחת.

 

בשלב השני, עבדה Signifer במרוכז עם מנהלי הפרויקטים והתהליכים השונים וחזקה את מיומנויות הניהול שלהם, תוך סיוע והטמעה של הגישות החדשות בצוותים.

 

לאחר שהוטמעו מערכת המושגים והמונחים והמסגרת הניהולית, שהשיאו את התוצאות הרצויות, המשיכה Signifer ללוות את הארגון בביצוע התאמות לתהליך, בפיתוחו ובניהול תהליכי החדשנות בארגון.

 

תוצאות:

העבודה עם ,Signifer הביאה לשיפור דו ספרתי בפריון בחטיבות הפיתוח והמוצרים.

מאז יושמה והוטמעה המסגרת המושגית לניהול פרויקטים, משתקפות התוצאות העסקיות המרשימות בכלל תהליכי שחרור המוצרים, בעמידה בהיקפים, בזמני האספקה ובתקני האיכות.

Site built and Designed by Studio Roy Doron 

Signifer Copyright  © 2001-2012